+ (0048) 68 326 70 92
Zielona Góra, Polska
Wyszyńskiego 14
e-mail
poczta@carboholding.pl

Spedycja

Carbo Holding Sp. z o.o. dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferuje kompleksową obsługę logistyczną opartą o transport kolejowy, samochodowy, śródlądowy oraz morski. Specjalizujemy się przede wszystkim w transporcie towarów masowych z następujących grup towarowych:

Paliwa stałe:

Paliwa stałe do których zaliczamy koks, węgiel i antracyt. Krajami, które są adresatami naszych przewozów są przede wszystkim Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry. Naszymi kontrahentami są głównie huty, cukrownie, zakłady wapiennicze. Przy realizacji przewozów wykorzystujemy często transport kombinowany tak, aby Klient otrzymał towar bezpośrednio na miejsce odbioru. Oferujemy także przechowywanie towarów na składowiskach tymczasowych, skąd różnymi środkami transportu towar przewożony jest na docelowe miejsce przeznaczenia.

Materiały budowlane:

Materiały budowlane w tym, w przeważającej części kamień wapienny którego odbiorcami są przedsiębiorstwa niemieckie z branży energetycznej oraz hutniczej. W skali roku jest to ok. 1,5 mln ton przewiezionych towarów. Duże wymagania odbiorców w zakresie jakości dostaw, ich punktualności i pewności realizujemy przy wykorzystaniu elementu zwahadłowania w oparciu o wydzielony park taborowy przypisany do nich. Uważamy również, iż bardzo ważnym elementem procesu logistycznego jest ścisła współpraca z przewoźnikami uczestniczącymi w realizacji dostaw. Współpraca ta w wielu przypadkach jest potwierdzana księgami jakości opisującymi dostawy, których uczestnikami są przewoźnicy. W celu optymalizacji procesu transportowego dodatkowo wykorzystujemy powracający próżny tabor do ponownych załadunków towarów w imporcie do kraju. Takie działania minimalizuje czas transportu, pozwala naszym Kontrahentom na prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami a przede wszystkim wpływa na obniżkę kosztów transportu.

Nasza oferta ponadto obejmuje:

  • organizację przewozów towarów w transporcie krajowym oraz zagranicznym w eksporcie i imporcie,
  • organizację przeładunków, magazynowania towarów, w tym przesiewanie/sortowanie paliw stałych na naszym terminalu towarowym zlokalizowanym w Sławkowie,
  • doradztwo w sprawach celnych,
  • awizację,
  • monitorowanie przesyłek, które umożliwia naszym Kontrahentom w systemie on-line bez konieczności wykonywania telefonów zasięgać informacji o stanie/ stopniu realizacji swoich transportów.