+ (0048) 68 326 70 92
Zielona Góra, Polska
Wyszyńskiego 14
e-mail
poczta@carboholding.pl

Tag: Zielona Góra

Hala produkcyjno-magazynowa w Zielonej Górze – Sprzedaż

·  Cena: 14.200.000 zł netto

·  Rok budowy: 1977

·  Powierzchnia: 12103 pow. w m²

·  Powierzchnia działki: 22103 pow. w m²

Hala produkcyjno-magazynowa, położona w zielonogórskiej strefie przemysłowej.
Obiekt składa się z czterech naw o wymiarach 169m x 18m i wysokości liczonej do pasa dolnego dźwigarów konstrukcji stropodachu – 7,2 m. Konstrukcja hali żelbetowa (słupy, dźwigary, pokrycie stropodachu, obudowa i część ścian wewnętrznych, belki podsuwnicowe). Doświetlenia ścienne i dachowe o konstrukcji metalowej. Wzdłuż każdej z naw poprowadzone są belki podsuwnicowe, na których zamontowano 11 suwnic o nośnościach 5T, 8T, 12,5T i jedna 20T. W hali znajdują się także liczne urządzenia i maszyny oraz stanowiska do produkcji konstrukcji stalowych (śrutownica, malarnia, prasy itp). Przy północnej ścianie hali znajduje się rampa wyładowcza. Do każdej z czterech naw dostęp prowadzi poprzez bramy metalowe, ulokowane na ścianie szczytowej w tym dwie bramy segmentowe o wysokości 7m. Dodatkowo do skrajnych naw dojazd prowadzi poprzez bramy w ścianach bocznych, przy ich wschodnim końcu. 

W obrębie naw hali wydzielono pomieszczenia techniczne, kantory dla obsługi i pracowników a także pomieszczenia biurowe i socjalne o łącznej powierzchni 428 m2.

W dobudowanym budynku biurowym znajdują się pomieszczenia łaźni dla pracowników, stołówka i pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 470m2.

W hali znajdują się instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, sprężonego powietrza, gazów technicznych, grzewcze z nagrzewnicami nadmuchowymi zasilanymi z kotłowni olejowej.  Moc przyłączeniowa przyłącza elektrycznego 350 kW (możliwe 400kW)

Teren przyległy do hali jest w większości utwardzony.  Grunt pod budynkiem w użytkowaniu wieczystym od SP. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Hala jest obecnie wynajęta z umową do końca 2025r.